درباره روغن دانه طلا:

سپاس خدای یزدان که این انگیزه و هدف را در وجود ما قرار داد تا برای سلامت روح و جسم بشر قدم برداریم. گروه غذایی دانه طلا به مدیریت آقای جواد کریمی در سال 1395 با هدف تولید مواد غذایی ارگانیک تاسیس گردیده است. این گروه در زمینه تولید انواع روغن های گیاهی فعالیت می کند که می توان به دو دسته خوراکی و غیر خوراکی دسته بندی کرد. از این رو برای جلب و حمایت مشتریان عزیز، سعی شده است که از بهترین دانه های گیاهی برای تولید انواع روغن ها استفاده شود.

انواع روغن های خوراکی را میتوان به روغن کنجد، افتابگردان، زیتون، هسته انگور، کلزا، بادام زمینی و … اشاره کرد. همچینین روغن های غیر خوراکی را می توان در چند گروه بررسی کرد.تمام تولیدات این گروه در صورت نیاز برای اثبات خالص بودن با برگ ازمایش ارایه می شود.

هدف ما جلب رضایت و حفظ سلامتی شماست…